Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


Tāhia

Kāinga Ngā Whanaketanga Rumaki Māori He Kōrero mō ngā Kura me ngā Akomanga Rumaki

He Kōrero mō ngā Kura me ngā Akomanga Rumaki

 

Huia Feb12 (31)

Mai rā anō, ko te hapori tērā e kōkiri ana i tēnei kaupapa, ā, e mau tonu ana tēra āhua i ēnei rā.

He mea whakatū te rāngai mātauranga rumaki reo Māori kia ora tonu ai te reo me ngā tikanga Māori. Kei te tamariki tonu, kei te kōpīpī tonu, kei te whanake tonu ngā ara rapu mātauranga ki te reo Māori. He iti ake i te toru tekau tau ki muri nei tōna orokohanga ake, kei te tipu haere tonu tōna tūāpapa rangahau, tōna tūāpapa taunakitanga.

Te pūtakenga mai o ngā ara rapu mātauranga e kawea ana ngā mahi ki te reo Māori

I tipu ake te rāngai nei i te hiahia nui o ngā hapori Māori ki te pupuri, ki te poipoi i te reo Māori hei reo e ora ana, ki te tautoko anō hoki i te whakawhitinga o ngā mātauranga me ngā tikanga tuku iho i tētahi whakatipuranga ki tētahi. 

I tū mai te kōhanga reo tuatahi ki Wainuiomata, i Te Upoko-o-te-Ika, i te tau 1981. Ko te kura kaupapa Māori tuatahi i tuwhera mai i te tau 1985, ki te marae o Hoani Waititi. Nō konā, ko te tūtū mai o te huhua noa o ngā kura rumaki ki te reo Māori, he mea kōkiri tonu e ngā hapori Māori.

Nā te whakatau a te Kōti Pīra e whakaū ana i te noho taonga mai o te reo Māori i raro i te Tiriti o Waitangi, ka kaha noa ake te tū o te reo Māori i roto i ngā kura. Ka nui ake ngā kura tūmatanui e hora ana i te reo Māori hei kaupapa ako, ā, i roto i te wā ka tū mai ngā akomanga rumaki, me ngā akomanga reorua. Ko ēnei kaupapa e whakaata ana i ngā tūmanako, i ngā wawata o ngā whānau, o ngā iwi, o ngā hapori, o ngā kaiārahi o te mātauranga. 

Te tikanga o te whakaakoranga ‘Kaupapa Māori’

I Aotearoa nei, ko te tikanga o te whakaakoranga Kaupapa Māori nei ko ngā whakaakoranga e hāpai ana, e whakaata ana i te titiro a te Māori ki te ao

Kei te whakamanahia ngā āhuatanga Māori nei, arā, ko ngā tikanga, ko ngā kaupapa, me ngā mātauranga anō hoki e te whakaakoranga Kaupapa Māori.

Ko ngā whakaakoranga rumaki ki te reo Māori:

  • ko ērā e kaha ana te whakamahi i te reo Māori
  • ko ngā kaupapa o te marautanga kei te reo Māori anake, kei te reo Māori me te reo Pakehā rānei.

Kua takoto he whakaakoranga reo Māori mai i te pae kōhungahunga (ko ngā kōhanga reo ērā) piki atu ki te pae kura tuatoru (ko ngā wānanga ērā).

Ngā momo kura rumaki reo Māori

Te kōhanga reo

Ko te kōhanga reo, he kaupapa nā te iwi Māori, hei painga mō te iwi Māori. Ko tāna e whai ana, kia whakapūmautia, kia whakakahangia ake te reo Māori, te whakaaro Māori, rā roto anō i tētahi anga whakahaere Māori. Ko te kākano o te kaupapa, i whakatōkia e ētahi kaumātua Māori i te tau 1982. He kaupapa ā-whānau te kōhanga reo, ko te tikanga kei te reo Māori katoa ngā mahi. E whakaaetia ana ki reira ngā tamariki whānau hou, tae rawa ki te wā ka ono ngā tau.

Te kura kaupapa Māori me te kura motuhake

Kāore i kotahi noa te whakaaro taketake e noho tūāpapa mai ana ki ngā kura rumaki katoa, ki ngā akomanga rumaki katoa.

Ko ētahi e whakahaeretia ana hei kura kaupapa Māori, e hono atu ana ki Te Rūnanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa (TRN), e whai ana anō hoki i Te Aho Matua. Ko ētahi ia (ko ngā kura motuhake ēnei), e hono ana ki te iwi o te rohe. Arā anō ētahi akomanga me ētahi wāhanga e tū motuhake mai ana i ngā iwi, kei roto kē i te kura reo Pākehā me te maha noa atu o ngā momo taiao.

Ngā taiao rumaki reo Māori me ngā taiao reorua

He matahuhua ngā taiao rumaki me ngā taiao reorua. E pēnei ana te āhua o ētahi:

  • he kura rumaki
  • he wāhanga rumaki, he wāhanga reorua
  • he akomanga i roto i ngā kura reo Pākehā.

Ngā hono ki ngā hapori me ngā iwi

He hono torokaha tonu kei waenga i ngā kaupapa rumaki me te hapori, te iwi rānei o te rohe kei reira taua kaupapa e tū ana. He mea nui tēnei e kitea ai, āe, e ora ana ngā tikanga Māori. Arā hoki te tūmanako kia kaha tonu te hono o te tamaiti ka puta i te kura ki ōna iwi, ki tōna reo Māori, ki tōna tuakiri Māori, kia pakari tana tū i te ao Māori, i te ao whānui anō hoki.

E āta hono ana ngā kaupapa rumaki ki ngā hapori Māori, ki ngā iwi Māori, ā, e puta ana ōna anō hua, i te mea:

  • mā te aka haumi e tutuki ai te kaupapa, e taea anō ai hoki ngā nekehanga, ngā rerekētanga auroa, puta noa i te pūnaha, mō te wāhi ki ngā mātauranga ngaio me ngā tikanga ngaio o te rāngai
  • ko ngā whānau me ngā hapori kei te pūtake o ngā kaupapa rumaki, nō reira me mātua mōhio ngā hapori ki ngā painga o ngā whāinga katoa ki ā rātou tamariki
  • he rerekē, he ahurei ia hapori, ia whānau. Nō reira, kia taea ngā kaupapa katoa te mirimiri kia hāngai, ahakoa te taiao rumaki Māori, ahakoa te whānau, ahakoa te hapori
  • i tēnei kaupapa e kawea ana i runga i te mahi tahi, i te arotahi tētahi ki tētahi, ka puta he hua ki ngā whānau, ki ngā hapori, ka riro nei mā rātou anō e whakahaere, e tiaki Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

Footer: