Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


Tāhia

Kāinga Pakiwaitara Marau Te Āhua o ā Tātau Ākonga

Te Āhua o ā Tātou Ākonga: He aha ai? Ko wai mā? He aha? Ā hea?

Ko te pae tawhiti whāia kia tata. Ko te pae tata whakamaua kia tīna! Haumie! Hui e! Tāiki e!

Kai roto i wēneki kōrero tawhito te ia, te take me whakaaro pēnei ai ngā kura ki tēneki kaupapa arā Te Āhua o ā Tātou Ākonga, ki tētahi momo rānei e rite ana te āhua hei whakawhāiti i te kaupapa me te kaha o ngā kura. He pēnei te mahi a ngā kamupene me ngā rōpu nunui.  E whakahoutia ana e rātau wō rātau rautaki me wō rātau taonga mō ngā kaihoko anō nei ko te kaihoko te pito o ngā mahi katoa.

He aha te take e uaua ai te whakaaro, ki te whakahou i ngā hua rānei, i ngā ratonga rānei pēnei i ngā mahi ārahi, ngā mahi whakahaere, ngā whakaako me te ako mō ngā kaihoko ara mō ngā ākonga anō nei ko rātau te pito o ngā mahi katoa.  Ko te āhua o ā tātou ākonga, kia māmā, tō tirohanga whakamua mō tāu tamaiti ā ngā wāhanga o tōna nohotanga ki te kura.  Nō reira he aha ngā āhuatanga ka kitea ā te tau 4, 8 me te 12.  He aha ngā momo mātauranga, pūkenga, uarā me ngā waiaro kai a ia ā tōna wā? I ahu mai wēneki i hea, ā, kai te mātau rānei ngā kaiako ki wēneki āhuatanga kia akohia ai ki ngā tamariki? He aha hoki tā te whānau ki te tautoko i ngā kura me ngā tamariki kia mau i a rātau wēneki āhuatanga i te kāinga?  Wēneki pātai katoa he mea nui hai tīmatanga mō ngā kura e whai ana i tēneki kaupapa ara te whakarite i te āhua o te ākonga ka puta.

Haumi e! Hui e! - Ko wai mā?

Ko te tikanga o ngā kupu nei he whakakotahi mai i ngā tāngata ki te whakatutuki i tētahi kaupapa i whakaritea.

Nō reira, i a koe e whakaaro ana ko wai mā hei āwhina ki te waihanga i te āhua o ā tātou ākonga me huri te whakaaro ki te tokotorutanga e tawhiro ana i te tamaiti pēnei i te whānau me te hapori, ngā kaiako me ngā kaimahi o te kura, rātau ko te Tāhuhu o te Mātauranga.  Hui e kai tēnā, kai tēnā tōna tino mahi e pā ana ki ngā mahi ako mō te tamaiti.

Kai ngā rōpū e toru te mana ki te waihanga kotahi mai i te āhua o te ākonga i runga i wō rātau ake wawata, tōmina mō ngā tamariki.  Ko tā te Tāhuhu he whakarite i te anga me ngā whāinga mō ngā mahi ako me te ako.  Ko tā te kura ki te taha o te tāhuhu he whakaemi i tā te whānau me te hapori e wawatahia ana.  Ka mutu whakaemihia ngā kōrero hai tauira tuatahi.

Kai wareware e hoa mā ko ngā tamariki te pito o wēneki mahi nō reira, ko te reo o te tamariki he mea nui.  Ko wai i tū atu i ngā tamariki mō te whakaputa i wō rātau ake whakaaro mō ngā mahi ako? Ko wai i tū atu i ngā tamariki mō te whakaputa mō ngā tino kaupapa e tōminahia ana e rātau hai akoranga mōna?  He taonga nui te reo o te tamariki kia tino whai kiko ai te āhua o ā tātou ākonga.

Ko te pae tawhiti whāia kia tata - He aha?

Kāre he kape matua. Kāre hoki he kape whaiwhai.  Kai a koutou kē te mana ki te waihanga i tōu ake ki tāu e pīrangitia ai.  Wētahi kura ka tuhi pukapuka. Wētahi ka whakatū papa pānui.  Wētahi ka tā pānui nui.  Ko te mea nui kia puta te rongo kōrero ki ngā tōpito katoa.  Kauaka mā ngā pānui pākehā noa iho. Heoi mā ngā ākonga, mā ngā kaiako, mā te whānau e panuitia atu.  Koinā te tino hanga o te mahitahitanga.  Ko te tuāpapa o tō ake āhuatanga kai te mana o te mahitahitanga.  Nō reira pēnā i puta tētahi pukapuka mō te āhua o ā tātou ākonga.  Ko tōna tikanga ka taea e rātau te kōrero ā-waha mō tōna kiko, anō nei, ko te hā te kupu.

Ko tētahi tauira pai ko te papa pānui kai waho mai o wētahi kura.  Ko te nuinga he pikitia pai, he kupu whakamārama hoki pēnei i te mahitahi, ākonga ako ora noa, manaaki, kaitiaki taiao me wērā atu.  Heoi, kia whai mana ai ka taea e ia tangata e hono ana ki tēnā kura te whakawhanake ake i waua kupu, anō nei, e pānui ana rātau i te puka kotahi.

Ko te pae tata whakamaua kia tina! - Ā hea

He ui makihoi pea? Kare kau!  Me tīmata i tēneki kaupapa ā hea?  I nāianei e tā, pēnā kāre anō kia tīmata!  Waihoki, tērā pea kua mahi kētia kua tae anō pea te wā kia tirohia anōtia e koutou. Ka oti ana te tauira tuatahi, te kape matua me te whakatutuki i tā te āhua o ā tātou ākonga, ā tōna wā ia ka tūpāpakuhia.  I a koe e waihangatia ana i te kaupapa nei tēnā whakaarohia ake tōna oranga ā-wā nei.  He aha tā tēnā, tā tēnā i roto i te wā kia tino mārama ai rātau.  Mā konā koe e mohio hai ā hea hoki anō ai ki te kōrero anō mō tēneki kaupapa.  He rauemi āwhina kai te hapori ā-ipurangi mō Te Marautanga o Aotearoa mā ngā kura me ngā whānau kia mātau ai rātau.

Me maumahara ko te pae tawhiti whāia kia tata! 

Ko te pae tata whakamaua kia tina!

Haumi e! Hui e! Taiki e!


Footer: