Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


Tāhia

Hangarau

 

Hangarau Graphic

 

Ko te iho o te hangarau kei te waiata e whai ake nei. Mai i te whakaharatau hangarau a ō tātou tūpuna tae noa ki ngā tukanga hangarau o te ao hurihuri, i whakatakotohia e ō tātou tūpuna he huarahi hei whāinga mā tātou.

Tikina atu i tuawhakarere

I te ao kōhatu

Ngā mōhiotanga o rātou mā

Hei kawe i a tātou i roto i te ao tūroa

Kua takoto kē te whāriki i rarangahia e rātou

Wānangahia, tuakina kia tau

Rangahaua kia maumahara

Manakohia kia whiwhi ai

Te mātauranga Māori motuhake

Kia tipu ake te kākano hangarau ki ā tātou ākonga, me whakawhiti kōrero, me raweke, me whakamātau kia mau tonu.

 

Te Whaitake o te Ako i te Hangarau

Me whaitake ngā kaupapa hangarau kia kore ai e whāia mō te kore noa iho.

Mā te hangarau ka tū rangatira ngā ākonga. Hei whakahiato i ngā mōhiotanga hangarau, ka tīmata i te ao Māori me tōna hāngai ki te ao hurihuri. Me aro anō ki ngā uara, ngā pūkenga, me ngā mōhiotanga hangarau o te ao e taunga ana ia.

 

 

Te Hanga o tēnei Wāhanga Ako

E rua ngā whenu, ko Ngā Āhuatanga Matua o te Hangarau me Te Whakaharatau Hangarau. Kātahi ka taka mai ki ngā aho hangarau e rima. Ko te Hangarau Kai, ko te Hangarau Koiora, ko Ngā Hanga me ngā Pūhanga Manawa, ko Te Hangarau Matihiko, ko Te Tāhiko me te Hangarau Whakatina.

E tika ana kia tūhuratia ngā āhuatanga o ngā momo matū kei ia kaupapa hangarau. Ā, he wāhi anō mō te āta whakaaro ki te taha hātepe me te taha whakanao. Kei roto aua wāhanga i te mahere hoahoa a te ākonga.

He rerekē ngā mōhiotanga kei ia whenu. Me hono ngā whenu e rua ki ngā aho kua kōwhiritia hei tūāpapa mō te mahi hangarau.

Mai i te kaupapa whānui ka taka iho ngā aho hei āwhina. Tērā pea e rua, e toru rānei ngā aho e hāngai ana.

Me hāngai te aromatawai ki ngā whāinga kei ngā whenu.

Hangarau

 

Mēnā kāore e taea e koe te pānui, te tiro rānei ki tēnei whakaahua pēhia tēnei hononga kia kite ai koe i te whakamārama ā-kupu >

Ki runga

Ngā Āhuatanga o te Hangarau

Ka whakaahuatia te whakaharatau hangarau e:

 • ngā tāngata me ō rātou āhuatanga katoa
 • ngā hiahia me ngā huarahi wātea o te ao whānui.

Ka rangahau, ka tūhura ngā ākonga kia mārama ai rātou ki ngā uara me ngā whakapono o te tangata, kia mārama anō ki te pāpātanga o aua āhuatanga ki te whakahiato hangarau.

Ka mōhio ki te tiaki whenua, ki te tiaki taiao, me te pāhekotanga i waenganui i te whakaharatau hangarau me te hapori. Ko te ira atua, ko te ira tangata e noho ngātahi nei te tangata me te whenua.

Me whakaaro ki ngā mahi toitū a ngā tūpuna tae noa mai ki tēnei wā. Me āta titiro ki te pānga o te otinga hangarau ki a Papatūānuku rāua ko Ranginui.

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata. Toitū te whenua, toiora te tangata. 

Te Whakaharatau Hangarau

I roto i tēnei whenu ka pakari haere ngā mōhiotanga me ngā pūkenga hangarau.

Ko te whakaharatau hangarau te tōpūtanga o ngā mōhiotanga me ngā pūkenga e puta ai he otinga. 

Ētahi Pūkenga Hangarau:

 • te whakaraupapa i nga mahi hei hātepe
 • te tautohi i ngā hiahia me ngā huarahi wātea hei painga mō te tangata
 • te arotake i ngā hātepe me te otinga i runga i te aro nui ki te take
 • te tīpako me te whakamahi i ngā mātāpono hangarau
 • ngā pūkenga ā-ringa, ngā pūkenga auaha e puta ai he otinga. 

Ētahi Mōhiotanga Hangarau:

 • ngā mahi hangarau a ngā tūpuna tae noa ki ēnei wā
 • te āheinga ki te whakatutuki i tētahi hiahia i runga i te tika
 • kia marama ngā ākonga ki ngā hapori, ki ngā ahurea me ngā tāngata taketake
 • kia marama ngā ākonga ki ngā mātāpono hangarau me te tika o te whakamahi. 

Hei whakamārama i ngā whenu 

Ngā Aho Hei whakamārama
Hangarau Koiora Ko tā te hangarau koiora, he whakamahi i ngā pūnaha whai oranga hei raweke i ngā tukanga māori, hei painga mō te tangata. Tērā pea, ko te whakatipu ā-wai, ko te rongoā, ko te tiaki rauropi rānei e tata korehāhā ana. Ka whai wāhi hoki ki te tūhura i ngā tini āhuatanga o te raweke ira.
Hangarau Matihiko E rua ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko me ōna whakatupuranga ka taka iho i te aho Hangarau Matihiko: 
1. Te Tupuranga Whakaaro Rorohiko 
E waru ōna whakatupuranga e wetewetehia ana ngā whakaaro rorohiko kia whai māramatanga ki ngā rapanga o te papatono rorohiko matatini me ōna momo hātepe, e whaitake ai te waihanga papatono ki te ao tūturu. 
2. Te Tupuranga Tangata me te Rorohiko 
E rima ōna whakatupuranga e whakatau ana i ngā tikanga me ngā mātāpono ki te whakahaere tūmahi e tū ai hei kirirarau matihiko.
Ngā Hanga me ngā Pūhanga Manawa Ka tīmata te hanga ki ngā hanga māmā noa, pērā i te pouaka kawe, ka piki ake ki ngā hanga uaua, pērā i te pā tuna, i te tāwhiti kiore, i te manu aute. Ka mārama ki te hononga me te pānga i waenganui i ngā wāhanga o te hua, me te tino take o ia wāhanga.
Te Tāhiko me te Hangarau Whakatina Ko te tāhiko te hoahoa, te hanga, me te whakanao i ngā pūnaha hiko me ngā pūrere tāhiko. Ko te hangarau whakatina te whakahaeretanga o ēnei pūnaha pūrere tāhiko.
Hangarau Kai Ko te hangarau kai, ko ngā āhuatanga katoa o te whakatipu, te hauhake, te tohu, te tunu, te rokiroki me te tākai kai. Ka tūhuratia hoki ngā āhuatanga kawekawe o ngā tūmomo kai hei whakahiato i ētahi atu kai.

Ki runga

HANGARAU                            TAUMATA 1&2

TAUMATA 1

TAUMATA 2

Ngā Āhuatanga o te Hangarau

1. Ka tūhura i tō rātou ao, ka titiro ki:

 • ngā whakapono me ngā uara o te tangata;
 • te whakamahi i ngā rawa o te taiao o mua, o nāianei hoki.

1. Ka whakawhitiwhiti kōrero mō te hononga o te tangata me te taiao, arā:

 • ka whakamārama i ngā uara e whakamahia ana e te tangata;
 • ka whakamārama i ngā tikanga o te whakamahi rawa.

Te Whakaharatau Hangarau

2. Ka tūhura, ka tautohu i:

 • ngā hua hangarau whānui;
 • te take me te whakamahi i ngā momo hua.

2. Ka rangahau, ka whakahiato i ōna hiahia hei mahere. Ka whakaarohia ēnei:

 • he hātepe;
 • ngā mātāpono;
 • ngā momo rawa.

3. Ka whakaputa, ka whakatairanga i ōna hiahia hei mahere māmā, arā:

 • te āhua o te hua;
 • ngā rawa;
 • he hātepe kia tīmataria ai te hanga.

3. Ka whakamātau, ka aromātai i te otinga i runga anō i te āhua o:

 • te hiahia, te huarahi wātea rānei;
 • ngā rawa kua whakamahia;
 • ngā mātāpono.

Ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko

Te Tupuranga Whakaaro Rorohiko       
Te Tupuranga Tangata me te Rorohiko

Whakatupuranga 1

Ko te whakaaro hātepe

Whakatupuranga 1

Ka mārama ko tā te rorohiko he pupuri kōrero, mā te kaiako tētahi mahi whakahiato e ārahi: ki te waihanga; ki te raweke; ki te pupuri; ki te tiki; ki te tuari hoki.

Whakatupuranga 2

Ko te hanga hātepe

 

Ki runga

HANGARAU                            TAUMATA 3&4

TAUMATA 3

TAUMATA 4

Ngā Āhuatanga o te Hangarau

1. Ka tautohu, ka whakaputa whakaaro e pā ana ki:

 • ngā whakahiatotanga hangarau i roto i ngā wā;
 • ngā whakapono me ngā uara;
 •  ngā tikanga ka whakamahia e te tangata.

1. Ka āta whakaaro ki ngā uara me ngā whakapono kua whakamahia, kia mārama ai ngā āhuatanga o te otinga kua puta. Me āta whakaaro ki:

 • ngā mātāpono hangarau;
 • te hāngaitanga ki te tangata;
 • te pāpātanga ki te taiao;
 • te pānga i ngā wā e heke mai nei.

2. Ka mārama ki ngā hua o te whakawhitiwhiti kōrero i waenganui i te hapori me te ao whānui.

Te Whakaharatau Hangarau

2. Ka whakaraupapatia he mahere hoahoa  whaitake.

3. Ka whiriwhiria ngā kōrero e pā ana ki ngā mātāpono ka whakamahia.
Tērā ko:

 • te taha rerehua;
 • te whaikiko;
 • te mauroanga;
 • te māiatanga;
 • ngā tikanga haumaru.

4. Ka whakamātau, ka aromātai i te hoahoa.
Ka kōwhiritia tētahi huarahi kia tika rawa.

3. Ka whakamahia he mahere, ka whakamātauria kia kitea:

 • te whanaketanga;
 • te tōtika o te mahi.

4. Ka whakahiatotia ngā pūkenga ā-ringa, ā-hinengaro, taha auaha anō hoki. 

5. Ka whakamātauria te hua i runga anō i te āhua o te hiahia me te urupare a ngā kiritaki.

6. Ka mārama ki te whakahaere o ngā pūnaha hangarau.

Ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko

Te Tupuranga Whakaaro Rorohiko
Te Tupuranga Tangata me te Rorohiko

Whakatupuranga 3

Ka whakawhanake i tōna mōhiotanga ki te pūtake o te hātepe hei mahi waihanga papatono rorohiko.

Whakatupuranga 2

Ka whakatau tikanga ki te waihanga; te raweke; te pupuri; te tiki; te tuari me te whakamātau rānei i te kōrero o tētahi pūnaha tūturu.

Whakatupuranga 4

Ka wāwāhi rapanga ki te waihanga hātepe mā ngā paparanga papatono e toru, te raupapanga, te kōwhiringa me te whitiauau.

 

Ki runga

HANGARAU                            TAUMATA 5&6

TAUMATA 5

TAUMATA 6

Ngā Āhuatanga o te Hangarau

1. Ka whakatairanga i ō rātou ake whakapono, uara rānei hei otinga:

 • mō te whānau, te hapori, te hapū, te iwi rānei, ā, ka tūhura i te pāpātanga ki ētahi atu ahurea, hunga kiritaki hoki.

1. Ka tirohia ngā uara me ngā whakapono o iwi kē, ka:

 • whakahāngai ki te otinga;
 • mōhio ki ngā whakaharatau;
 • whakarite ki ngā hangarau a tangata kē;
 • mārama ki ngā ārai me ngā huarahi wātea ka taea.

2. Ka tūhura i ngā āhuatanga matua o te tangata e pā ana ki:

 • ngā pūnaha, ngā tukanga rānei;
 • te hiahia o ngā kiritaki;
 • ngā rautaki whakatairanga ki te kiritaki.

Te Whakaharatau Hangarau

2. Ka tātari i ā rātou mahere hoahoa me ngā mahere hoahoa a ērā atu ki te:

 • tautohu i ngā whakatakotoranga pai ake;
 • kōwhiri i ngā rawa e tika ana;
 • whakarite i te hātepe.

3. Ka kimi rautaki hei whakatairanga i ngā otinga kua puta.

3. Ka arohaehae i ngā whakatakotoranga hoahoa whaiaro, ā ētahi atu hoki, hei āwhina.

4. Ka whakamātautau i ngā raraunga me ngā  mōhiotanga hou kia puta ai he otinga tika.

Ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko

Te Tupuranga Whakaaro Rorohiko
Te Tupuranga Tangata me te Rorohiko

Whakatupuranga 5

Ka panoni i tētahi āhua o te rapanga kia mārama ai ki te hātepe o te hangarau matihiko hei mahi waihanga papatono.

Whakatupuranga 3

Ka whakatau tikanga ki te kawe i ngā mahi whakaoti rapanga mā te whitiauau ki te mahi hoahoa; ki te whakahiato; ki te waihanga; ki te pupuri; ki te whakamātau; ki te arotake kōrero matihiko hoki e tutuki ai tōna pūtake.

Whakatupuranga 6

Ka arohaehae, ka whakamārama i te hātepe o te pūtaiao rorohiko hei mahi whakaatu raraunga me te tuhi papatono. Ka aromātai i te whaitake ki te ao tūturu.

Whakatupuranga 4

Ka whakamārama i ngā mātāpono waiwai o te whakahaere tūmahi, ka whai tukanga auau ki te whakatau mahi hoahoa me ngā momo taputapu hangarau matihiko ki te whakahiato; ki te pupuri; ki te whakamātau; ki te arotake kōrero matihiko hoki e tutuki ai tōna pūtake.

 

Ki runga

HANGARAU                            TAUMATA 7&8

TAUMATA 7

TAUMATA 8

Ngā Āhuatanga o te Hangarau

1. Ka tūhura i ngā momo hangarau ka taea te whakarerekē i roto i ngā āhuatanga o te  tangata, me ngā rauropi katoa, pērā i:

 • te whakaōrite whaioranga;
 • te raweke ira tangata.

2. Kia mārama ki ngā pāpātanga ki ngā whakapono o te tangata.

3. Ka tūhura, ka tautohe i ngā painga ohaoha o ētahi otinga me te pānga ki:

 • ngā whānau, hapū, iwi rānei;
 • ngā rohe, te motu, te ao whānui hoki.

1. Ka taukumekume i te pāpātanga o te otinga hangarau ki:

 • ngā uara, ngā whakapono, me ngā waiaro; 
 • ngā matatika o te tangata;
 • te ao tōrangapū;
 • te toitūtanga;
 • te taha ohaoha.

Te Whakaharatau Hangarau

4. Ka arohaehae i ngā otinga whaiaro, ā ētahi atu hoki, kia ahu whakamua ai te mahi.

5. Ka aromātai, ka whakamātau i ngā otinga, kia taea ai te whakarerekē, te whakahāngai.

6. Ka kōwhiri i ngā whakatakotoranga kia tika ai te otinga.

7. Ka whakatairanga, ka parahau i ngā otinga i runga anō i te āhua o te hiahia, o te urupare a te kiritaki, a te hapori whānui hoki.

2. Ka whakawhanake i ngā pūkenga whakahaere mahi kia puta ai he otinga.

3. Ka whakarite rautaki hei whakatairanga i ngā otinga.

Ngā Anga Tupuranga Hangarau Matihiko

Te Tupuranga Whakaaro Rorohiko
Te Tupuranga Tangata me te Rorohiko

Whakatupuranga 7

Ka matapaki, ka mōhio i te whai take o te kōwhiringa raraunga, ko te aromātai i ōna hua, ngā āheinga rokiroki me te tika o te hāngai ki ngā tūmomo hātepe.

Whakatupuranga 8

Ka arohaehae i ētahi wāhanga o te pūtaiao rorohiko, ka tātari hoki i ngā pānga ki ngā hātepe, ngā whakaaturanga raraunga me ngā mahi waihanga papatono.

Ka whakamahi i ngā pūmanawa rorohiko ki te whakawhanake, ki te tuhi me te whakamātau i tētahi papatono matatini.

Whakatupuranga 5

Ka tūhura i ngā kōwhiringa whānui o ngā umanga hangarau matihiko i tōna ao, i te motu, i te ao whānui tonu. Ka whakamārama hoki i ngā pānga ki ngā whakatau mahi hoahoa me ngā momo taputapu hangarau matihiko hei mahi aromātai, hei mahi whakawhanake hoki i ngā mātāpono waiwai o te whakahaere tūmahi. 


Footer: