Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


Tāhia

Pōpō

Duration: 3:55

Nā Enoka Te Pakaru i tito

Pōpō! E tangi ana Tama ki te kai māna! 
Waiho me tiki ake ki te Pouahaokai,
Hei ā mai te pakake ki uta rā 
Hei waiū mō Tama! 
Kia homai e tō tupuna, e Uenuku! 
Whakarongo! Ko te kūmara ko Parinuiterā. 
Ka hikimata te tapuae o Tangaroa,
Ka whaimata te tapuae o Tangaroa. 
Tangaroa! Ka haruru! 

Ka noho Uru, ka noho i a Ngangana 
Puta mai ki waho rā ko Te Aotū, ko Te Aohore,
Ko Hinetūāhōanga, ko Tangaroa
Ko Te Whatu o Poutini ei!
Kei te kukunetanga mai i Hawaiki
Ko te āhua ia.
Ko Māuiwharekino ka noho ia i a Pani
Ka kawea ki te wai o Monaariki
Nā one-hunga, nā one-rere
Nā te piere, nā te matata, te pia-tangi-wharau
Ka hoake ki runga rā te pīpīwharauroa
Nā Whena koe, e Waho e! I tuatahi, e Waho e!

Tuarua, ka topea i reira ko te whata-nui, ko te whata-roa
Ko te tīhaere nā Kohuru, nā Paeaki
Nā Turiwhatu, nā Rākaiora,
Ko Waiho anake te tangata i rere noa i te ahi rara o Rongomaraeroa
Ko te kākahu nō Tū ko Te Rangikaupapa
Ko te tatua i riro noa i a Kanoa, i a Matuatonga
Tēnei te mānawa ka puritia, tēnei te mānawa ka tawhia
Kia haramai tōna hokowhitu i te ara

Ka kīia a Ruatapu e Uenuku ki te tama meamea, 
Ka tahuri i Te Huripureiata, 
Ka whakakau Tama i a ia. 
Whakarere iho ana te kakau o te hoe: 
Ko Maninikura, ko Maniniaro! 

Ka tangi te kura, ka tangi wiwini! 
Ka tangi te kura, ka tangi wawana! 
Ko Hākirirangi ka ū kei uta
Ko te kōwhai ka ngaora, ka ringitia te kete
Ko Manawarū, ko Āraiteuru
Ka kitea e te tini, e te mano!

Ko Makauri anake i mahue atu i waho i Tokaahuru
Ko te peka i rere mai ki uta rā hei kura mō Māhaki
Ko Mangamoteo, ko Uetanguru
Ko te kōiwi ko Rongorapua
Waiho me tiki ake ki te kūmara i a Rangi!

Ko Pekehawani ka noho i a Rēhua
Ko Rūhīterangi ka tau kei raro:
Te ngahuru tikotikoiere
Ko Poutūterangi!
Te mātahi o te tau, te putunga o te hinu, e Tama!

Pakiwaitara Rokiroki


Footer: